Huonoja trippejä on olemassa

Toisen viisastelu siitä, että ihmisen tulisi suhtautua mieltään pirstoneeseen psykedeelikokemukseensa opettavaisena, vertautuu mielestäni siihen, että vastaavaa penättäisiin raiskauksen tai muun väkivallan uhrilta. Tietenkin on paljon ihmisiä, jotka kertovat olevansa kiitollisia mitä järkyttävämmistä kokemuksista juurikin siksi, mitä ovat noiden kokemusten käsittelyn kautta lopulta oppineet, mutta tuollaisen asenteen tuputtaminen toiselle vihjaa empatian puutteesta, tai ehkäpä vain ihmismielen toiminnan heikosta tuntemuksesta. Ihmisen tarinat ja kokemukset muuttuvat harvoin pelkän järkeilyn voimalla. Kun norsunluutornistaan neuvojaan jakeleva ei vaikuta edes yrittävän ymmärtää traumasta kärsivää, vaikutuksena saattaa hyvinkin olla vain traumaa ylläpitävien puolustusmekanismien voimistuminen.

Read More
Huonoja trippejä, onko niitä?

"Niin psykedeelikokemuksen pyörteissä kuin yleisemminkin elämässäni minulle on tärkeintä pitää mielessä, että vastaan tulevat asiat eivät ole yhtä määrittäviä kuin se, kuinka vuorovaikutan niiden kanssa. Pyrkimykseni hyväksyä kaikki kokemani on kuin hengen alkemiaa, joka on muuttanut saastaisimmatkin kokemukseni hyvinvointini kultaiseksi perustaksi."

Marraskuun toiseksi viimeisessä kirjoituksessa Timo Komulainen pohtii hyvän ja huonon käsitteitä ja sitä, kuinka ne heijastuvat psykedeelikokemuksien kirjoon.

Read More
Mieleni pirstaloitui LSD-matkalla, ja hyvä niin

Ensimmäisellä LSD-matkallani mieleni pirstaloitui. En ikuisuudelta tuntuvaan hetkeen tiennyt kuka tai missä olin. Se tuntui siltä kuin mieleni olisi ollut täynnä irrallisia tietokoneita, jotka eivät keskustelleet keskenään. Jäädyin paikoilleni, enkä osannut kommunikoida millään tavalla. Se vähä mitä tästä tilasta jäi mieleen, tiivistyy ajatukseen “kenelle minälle minä puhun?”. Mieleni syyti vaihtoehtoisia muistoja edellisten tuntien aikana tapahtuneista asioista, enkä enää ollut varma siitä, oliko jokin muistoistani oikea. Tähän pirstaloitumisen kokemukseen en olisi ikinä osannut valmistautua. Se tuntui kammottavalta. Pelkäsin menettäneeni järkeni lopullisesti.

Read More
Tervetuloa tajunnan rajamaille!

Matkailu avartaa. Siinä missä ulkoisessa maailmassa matkailuun löytyy jos jonkinlaista karttaa ja vimpeliä navigoinnin helpottamiseksi, on omassa sisäisessä universumissaan matkustava usein vailla tienviittaa tahi työkaluja kokemustensa jäsentelemiseksi. Psykedeelien valtavirtaistuessa painottuu yhä enemmän tarve löytää vaihtoehtoisia narratiiveja sisäisen maailman jäsentelyyn ja integrointiin osaksi kulttuurin suurempaa kokonaisuutta, jotta tajunnan rajamailla seikkailevan tie olisi mahdollisimman kuopaton.

Read More
Olipa kyse seksistä, urheilusta tai psykedeelien käytöstä, fiksu harrastaja tuntee riskit

Päihdevalistuksessamme on vuosikymmenten ajan puhuttu psykedeeleistä tavalla, joka kattaa lähinnä niiden riskit ja haitat. Koska myönteisiä vaikutuksia ei ole käsitelty, on ollut vaikea edistää ymmärrystä psykedeelien turvallisemmasta käytöstä: pelkästään ongelmiin keskittyvä lähestymistapa ei pure päihteiden kohdalla sen paremmin kuin vaikkapa seksivalistuksessakaan. Tämän tekstin tarkoituksena on käsitellä psykedeelien riskejä ja turvallisempaa käyttöä uskottavalla otteella.

Read More
Perheet psykedeelien äärellä

Jyrkkä suhtautuminen läheisen päihteiden käyttöön tulee monella selkäytimestä. Toisaalta, psykedeeleillä on monissa kultuureissa perheen ja yhteisön suhteita lujittava rooli. Yhden laiton huume on siten toisen pyhä sakramentti.

Ihmiset eivät aina ole yhtä mieltä toistensa tekemistä valinnoista. Pyritäänkö tämän synnyttämät haasteet sivuuttamaan vai kohtaamaan?

Read More
Psykedeelit ja minä

Psykedeelit ovat pääosin laittomia, ja harva niitä käyttänyt on valmis kertomaan kokemuksistaan julkisesti. Silti psykedeelejä käytetään alati enemmän. Tiedon ja kokemuksen jakaminen on tärkeää, jotta psykedeelien käyttö olisi tapahtuessaan mahdollisimman turvallista.

Psykedeelisen sivistyksen liiton puheenjohtaja Timo Komulainen kertoo psykedeelikokemuksistaan ja siitä, mitä ne ovat hänelle opettaneet. Kokemansa myötä hänen on ollut helpompi luottaa elämän merkityksellisyyteen, ymmärtää ihmislajin sisäistä eripuraa ja olla ihmissuhteissaan avoimempi ja hyväksyvämpi.

Read More
Äiti mukana sienitripillä: “En halua pelon määrittävän suhdetta lapseeni”

Laittomien päihteiden käyttö on asia, jonka ihmiset usein salaavat perheeltään. Monille psykedeelikokemukset ovat kuitenkin voimakkaasti elämään vaikuttaneita asioita. Joskus halu jakaa niitä läheisten kanssa voittaa pelon siitä, että avoimuus johtaisi ongelmiin. Eeva ja Niko ovat äiti ja poika, joiden suhdetta avoimuus psykedeelikokemuksista on syventänyt. Vastaavat tarinat ovat yhä yleisempiä, ja ovat linjassa Psykedeelisen sivistyksen liiton vision kanssa: haastavia asioita ei sivuuteta, vaan ne kohdataan ja niiden kautta kasvetaan yhdessä.

Read More