Posts tagged mikroannostelu
Psykedeelien mikroannostelu: Piilaakso-hypestä kohti plasebokontrolloitua tiedettä

Mikroannostelulla viitataan yleisesti klassisten psykedeelien (esim. LSD, psilosybiini, meskaliini) käyttöön niin pienillä annoksilla, ettei niillä ole havaittavaa psykoaktiivista vaikutusta käyttöpäivänä, vaan vaikutukset ilmenevät pidemmällä aikavälillä. Psykedeelien mikroannostelu on avaamassa makrotason keskustelua psykedeelien hyödyistä – ei pelkästään erilaisten mielen ongelmien hoidossa, vaan myös terveillä ihmisillä. Asiaan liittyy kuitenkin monia avoimia kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia erilaisten tutkimusprojektien kautta.

Read More
Psykedeelisen sivistyksen kutsu

Aikuisuudessa on kyse velvollisuudentunnosta. Psykedeelit ovat yksi niistä asioista, joiden suhteen meidän, yksilöinä ja kulttuurina, on syytä kasvaa yhdessä aikuisemmiksi. Lähestymistapa, jossa haastavien asioiden kohtaamista pyritään viimeiseen asti välttämään, ilmentää perinpohjaista epäkypsyyttä ja vastuuttomuutta. Näiden yhdisteiden käyttö, jonka olemme yhteisillä päätöksillämme määrittäneet pääosin laittomaksi, on jo liian pitkään ollut sellainen tosiasia, jonka kypsää käsittelyä olemme sen haastavuuden vuoksi vältelleet. On aika kokeilla toisenlaista, kestävämpää lähestymistapaa.

Read More