Posts tagged psilosybiinisienet
Taikasienet ovat ainoa luonnonvarainen huumausaineemme, ja enää alle puolet suomalaisista rankaisisi niiden poiminnasta

Suippumadonlakki on tiettävästi ainoa Suomessa luonnonvaraisena kasvava eliö, jonka poimiminen on huumausainelain nojalla kiellettyä. Kyselyiden perusteella ihmiset suhtautuvat taikasienten hankkimiseen – ainakin poimimalla – huomattavan sallivasti: THL:n tekee neljän vuoden välein suomalaisten huumeiden käyttöä ja huumeasenteita koskevan kyselytutkimuksen, ja vastikään julkaistujen tulosten perusteella enää alle puolet suomalaisista rankaisisi huumaavien sienten poimimisesta. Tämä on merkittävää myös siksi, että esimerkiksi kannabiksen polttamisesta rankaisisi edelleen lähes 60 prosenttia väestöstä, ja osuus on korkeimmillaan ollut 75 prosenttia.

Read More