Posts tagged tutkimus
Psykedeelien mikroannostelu: Piilaakso-hypestä kohti plasebokontrolloitua tiedettä

Mikroannostelulla viitataan yleisesti klassisten psykedeelien (esim. LSD, psilosybiini, meskaliini) käyttöön niin pienillä annoksilla, ettei niillä ole havaittavaa psykoaktiivista vaikutusta käyttöpäivänä, vaan vaikutukset ilmenevät pidemmällä aikavälillä. Psykedeelien mikroannostelu on avaamassa makrotason keskustelua psykedeelien hyödyistä – ei pelkästään erilaisten mielen ongelmien hoidossa, vaan myös terveillä ihmisillä. Asiaan liittyy kuitenkin monia avoimia kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia erilaisten tutkimusprojektien kautta.

Read More
Psykedeelit ja maailman kohtalo

Voisiko traumojen hoitaminen auttaa vähentämään rikollisuutta? Voisivatko psykedeelit auttaa löytämään keinoja käsitellä ennakkoluuloja ja taipumusta ääriajatteluun? Voiko vieraasta kulttuurista tulevien ymmärtäminen auttaa rakentamaan yhdessä parempia keinoja yhteiselon edistämiseksi? Entä muuttuisiko poliittinen kenttämme, jos joku päättäjistämme tutustuisi psykedeeleihin?

Read More